Skip to main content
sommerhusBoligEl InstallationFVA

Nu kommer kulden-Husk frostsikring

Nu kommer kulden!

Det er tid til at frostsikre dit sommerhus.

Der er altid risiko for frostsprængninger om vinteren. Derfor er det vigtigt at lukke for vandet på hovedhanen, når du forlader dit hus. Måske er det også nødvendigt at tømme systemet for vand.

Hvis rørene står fyldt med vand hele vinteren, vil vandet fryse til is, og det kan give frostsprængte vandrør. Hvis du slukker helt for varmen, og sommerhuset ikke benyttes hele vinteren, kan der blive frostgrader inde i huset. Derfor er det også en god idé at tømme cisterner, toiletter, vaske- og opvaskemaskiner etc.

Du lukker ned ved at lukke for vandet og lade det løbe, indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne. Du kan pumpe luft rundt i systemet for at få det meste vand ud. Man kan dog aldrig være sikker på, at det hele er ude, der kan stadig ligge vand i eventuelle lunker i rørsystemet. Derfor er det vigtigt også at lukke for hovedhanen. Hvis der så sker frostsprængninger i rørene eller i blandingsbatterierne, vil der ikke løbe vand ud, som kan beskadige huset.

frostsikring af sommerhus
utæt rør

Vi laver gerne gennemgangen for dig

  • Vi kontrollerer sommerhusets vandinstallationer
  • Lukker for hovedhanen og tømmer rørsystemet for vand
  • Tømmer WC’er for vand
  • Sikrer gulvafløb og WC med frostvæske
  • Tømmer og afmonterer termostatstyrede blandingsbatterier
  • Puster rørene med trykluft

Du kan også få en vandvagt/lækagedetektor

Utætte vand- og varmerør betyder unødigt spild af vand og større vandregninger. En af de hyppigste årsager til vandskader er frostsprængninger.

Vores VVS-installatører kan skaffe og installere en vandvagt hos dig. Den kan spore vandforbruget elektronisk og finder vandhaner, der ikke er blevet lukket, samt utætte eller beskadigede rør og eventuelle løbende toiletter og vandhaner.

Brug sommerhuset i vinterhalvåret

Hvis du gerne vil bruge sommerhuset i vinterhalvåret, skal du sørge for, at huset er opvarmet, så det holdes frostfrit. Det kan termostatstyres, fordi temperaturen om vinteren kan være meget svingende. Du skal tilstræbe en temperatur på minimum 10-12 grader, da dette plejer at være tilstrækkeligt for at undgå problemer med frost.

Selvom dit sommerhus er velisoleret og står med minimumsopvarmning, kan strømmen gå og vandrør vil fryse til. Vores EL installatører kan hjælpe dig med at få installeret en sensor(hjælperelæ), som giver dig besked, hvis strømmen skulle gå.

 

 

Husk at forsikringsselskabet ikke dækker, hvis der sker skader pga. for lav temperatur. I forsikringsbetingelserne står der typisk, at sommerhuset skal være tilstrækkeligt opvarmet.

Brug dit hus om vinteren
4.6/5 - (28 votes)