Skip to main content

Kvalitetssikring

Med vores kvalitetspolitik vil vi gerne sikre:

  • at udføre kvalitetsbetonede arbejder på alle virksomhedens forretningsområder.
  • at kundeaftaler skal være klare, entydige og overholdes.
  • at udføre alle former for arbejde på et højt fagligt niveau og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende myndighedsforskrifter.

Vi har også en række kvalitetsmål, som vi altid skal indfri for at sikre dig det bedste produkt og den bedste service.

Med vores kvalitetsmål er det hensigten:

Max 90 reklamationer

At der årligt højest modtages max 90 reklamationer pr. år fordelt på ca. 30 montører og max omkostninger på 0,25% af samlet omsætning.

Behandling inden for 5 arbejdsdage

at alle reklamationssager er under behandling inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse af reklamationen.

Mindre end 1% fejl

At der på årsbasis ikke er mere end 1% udfyldte arbejdssedler, servicerapporter eller anden dokumentation med fejl.

Kontrol

at dokumenterede efterprøvninger (kontrol med udført arbejde) gennemføres som planlagt.

Firmaets direktør/ejer skal sikre sig:

  • at kvalitetsledelsessystemet bliver godkendt af en godkendt auditør, og at systemet bliver efterprøvet af den valgte kontrolinstans med intervaller, der ikke overstiger 2 år.
  • den faglig ansvarlige er til rådighed ved efterprøvning fra kontrolinstansen og sikrer, at alle udmeldinger fra kontrolinstansen følges – herunder at nødvendige korrigerende handlinger iværksættes.
  • dokumentation fra kontrolinstansen modtages samt at kommentarer/bemærkninger arkiveres.

Den helt rigtige garanti for dig

Reklamationsret er en rettighed for alle, som gælder i 2 år for alle varer og dele.

Vi stiller også altid vi garanti gennem Q-kvalitetsstemplet. Det betyder, at du som kunde er dækket ind under Tekniqs garantiordning. Du er herigennem også sikret, at vi overholder gældende lovgivning og vores aftaler med dig.

Læs evt mere: Til dig, der skal vælge installatør (tekniq.dk)

Autoriseret installatør


TEKNIQ Kvalitet er en landsdækkende kontrolinstans indenfor EL, VVS, GAS og KLOAK. Det er vores kunders garanti for at vi altid er opdateret indenfor de gældende krav på områderne. 

Tekniq

Bedre Bad


Vi er endvidere samarbejdspartner med Bedre Bad som er ensbetydende med kvalitetsarbejde. Som medlemmer af Bedre Bad får vi jævnligt kompetence- og vidensudvikling via en masse uddannelsesforløb, som er tilrettelagt i samarbejde med Teknologisk institut.