Skip to main content

Social ansvarlighed – mere end blot arbejdskraft

Social ansvarlighed

Samfundsinteresse og miljøansvarlighed

Det vigtige ved lærlinge

Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle efter 9. klasse, så jeg blev i skolen og tog 10. klasse – også for at få lidt mere klarhed over mine ønsker om fremtiden. Så startede jeg på erhvervsskolen for at prøve kræfter med blikkenslagerfaget. Det, fandt jeg ud af, var det helt rigtige for mig, og jeg har nu været i gang hos FVA i lidt over et halvt år som blikkenslagerlærling, fortæller Andreas Aaman.

Andreas er en af de mange lærlinge, vi har haft i et uddannelsesforløb hos os gennem tiden som en del af det sociale ansvar, vi gerne vil tage. Vi ønsker nemlig at leve i og bidrage til et sundt samfund.

Derfor lægger vi som virksomhed vægt på social ansvarlighed, og ser det som en af vores vigtigste opgaver at hjælpe nye unge blikkenslagere med at komme ud i ”den virkelige” verden og få afprøvet deres håndværk.

I Danmark har vi et unikt og velfungerende uddannelsessystem af håndværkere, men det kendes ikke mange steder i verden. Som dansk håndværker har man mulighed for og faglighed til at arbejde i hele verden, hvis man har lyst til det. Det hele starter dog med, at man lærer sit fag ordentligt og har tid til fordybelse.

Det er derfor vores brændende ønske, at vi som virksomhed kan fortsætte med at medvirke til, at de håndværksmæssige traditioner vedligeholdes, hvilket vi kun kan opnå ved at tage unge i lære.

Det gode arbejdsmiljø

Når man arbejder som håndværker, er et godt arbejdsmiljø altafgørende. Kun sådan kan man undgå nedslidninger og skader.

Vi passer godt på hinanden og er taknemmelige for, at vi har så trofaste medarbejdere gennem så mange år. Det tæller for eksempel en medarbejder, der har rundet sit 50-års jubilæum, og som stadig er glad for at være en del af flokken.

Der findes ikke den ”rigtige” medarbejder hos os. Derfor er døren også åben for personer, som har haft vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder blandt andet personer med et handicap, udsatte unge eller personer med anden etnisk herkomst.

Vi er klar til at give dig chancen, hvis du vil tage den.