Skip to main content

Entreprise

Hovedentreprise – Fagentreprise – Totalentreprise

Mange års erfaring

God faglighed og FVA går hånd i hånd. Og sådan har det været i mange år.

Vi har nemlig mere end 60-års erfaring med entrepriseopgaver, som blandt andet tæller alt inden for VVS, beton, kloak, naturgas og klassisk blikkenslagerarbejde. 

Der skelnes mellem tre former for entrepriseopgaver: Hovedentreprise, Fagentreprise og Totalentreprise – og vi har selvfølgelig gennem årene været en del af dem alle. Den vigtigste forskel på de tre er egentlig bare, hvor ansvaret for byggeriet er placeret.

Fagentreprise

Denne type entreprise er for dig, der vil styre og koordinere hele byggeprocessen. Alt fra tegninger og beskrivelser af projektet til indhentning af byggetilladelser og udformning af tidsplaner og udbudsmateriale.

Herefter kan du så indhente tilbud på de forskellige fagområder, der også kaldes for fagentrepriser – og her kommer vi så ind i billedet.

Vi arbejder nemlig ofte som en del af en fagentreprise og afgiver tilbud på den enkelte fagopgave ud fra det materiale, vi har fået, eller den besigtigelse, vi har lavet.

I korte træk er du tovholder på projektet, mens vi kan være med til få det i mål.

Hovedentreprise

Når vi løser opgaver som hovedentreprise, er det bygherren selv, der har ansvaret for arkitekttegninger og eventuelle rådgivere til projektet. Det er rådgivere og bygherren, som styrer projektet og forbereder det materiale, der skal danne grundlag for vores tilbud.

Fordelen ved at bruge os som hovedentreprise er, at vi tilbyder en samlet pakke af fagområder, hvor alle aktører kender hinanden godt og er vant til at arbejde sammen som en enhed. Og det, tror vi på, gør en forskel.

Der er ingen tvivl om, at hovedentreprisen er den mest benyttede form for entreprise, når det drejer sig om privatpersoner og større byggesager. Det kunne for eksempel være i forbindelse med et større erhvervsbyggeri fra grunden. 

Det har vi været med til et utal af gange, hvor vi har leveret et færdigt produkt på højeste niveau.

Nå vi er blevet enige om en aftale, tager vi over. Som hovedentreprenør er det vores ansvar at byggeriet bliver udført, som det skal, og at vores tidsplan holder.

Det er også os, der sørger for, at de rigtige underentreprenører bliver tilknyttet, og at diverse kontrakter bliver overholdt.

Totalentreprise

Nogle gange kan det være rart, hvis andre tager sig af det hele. Den ro får du, hvis du vælger at en totalentrepriseløsning med os.

 Vi har efterhånden stor erfaring med at løse komplette byggeopgaver i totalentreprise, hvor vi stiller med det komplette hold af rådgivere (arkitekter og ingeniører) og alle de fagområder, der skal til for at komme i mål.

Som bygherre er det egentlig kun dit ansvar at være med til at aftale en pris og en tidsplan med udgangspunkt i et byggeprogram, som vi sammen kan planlægge.

Herefter tager vi som totalentreprenør for alvor arbejdshandskerne på og styrer hele projektet, økonomien og tidsplanen for de mange involverede parter.

Vi arbejder på det meste af Sjælland, dog primært Helsingør, Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Hvis du vil vide endnu mere om de forskellige samarbejds- og entrepriseformer, henviser vi til Erhvervs- & Boligstyrelsens bygherrevejledning.